آدرس ایران، اصفهان، بزرگراه آزادگان بعد از ورودی شاهین‌شهر مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
کدپستی:8335154663
صندوق پستی:494-83145
شماره تماس 03145268500
ایمیل info@shaiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر