مسئول امور اداری


1398/01/28دکتر منصور فراهینی

مسئول امور اداری

        فعالیت های اجرایی :
-    عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از مهرماه 75 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
-    مدیر گروه رشته دامپزشکی و رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان تا مهرماه 1384
-    انتقال به دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و مدیر گروه رشته دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از مهرماه 1384 تا مهرماه 1387 به       صورت مامور در آموزشکده سما

 

#بیشتر بدانید ...